БЮРО ПЕРЕКЛАДІВ Про Бюро Подяки Корисно знати Наш прайс Замовити переклад Контакти
  • (044) 599 5290
  • Письмовий переклад. Терміново. Переклад документів. Апостиль. Apostille. Нотаріальне засвідчення та легалізація.


Переклад текстів з польської мови

Переклади текстів з польської мови Ви можете замовити в Бюро перекладів Антаріо М. Ми надамо професійний переклад різної тематики: письмовий переклад, усний переклад, технічний переклад, медичний переклад, юридичний переклад, переклад художньої літератури, науково-популярний переклад, публіцистичний переклад, переклад політичних статей, переклад газетних статей, переклад брошур і багато іншого.

Польська мова користується латинським алфавітом, у який були запроваджені деякі додаткові символи для позначення звуків польської мови, відсутніх в латинській мові. У польському алфавіті 32 букви: a, ą, b, с, ć, d, е, ę, f, g, h, i, j, k, l, ł, m, n, ń, o, ó, p, r, s, ś, t, u, w, y, z, ź, ż. Деякі звуки позначаються поєднаннями букв. Більшість польських звуків збігається у вимові з відповідними українськими звуками, але в багатьох випадках польська вимова відмінна від української.

Наголос у польській мові, як правило, падає на передостанній склад слова. Слова, в яких наголос падає на другий склад, забезпечені знаком наголосу. На відміну від української, в польській мові, немає редукції ненаголошених голосних. Всі польські голосні вимовляються однаково як під наголосом, так і в безударному положенні. Це стосується головним чином звуків а, о, е, які в українській мові в безударному положенні піддаються значній редукції.

Слова pan, pani, państwo виконують ще одну функцію: вони вживаються з ім'ям і (або) прізвищем, коли говорять про будь-кого, з ким розмовляють (або принаймні один з них) на „ви", а також коли говорять про нього з незнайомими. В українській мові їм відповідає просто ім'я і прізвище або ім'я та по батькові, а в більш офіційній мові „пан (пані) + ім'я та прізвище".

Позначення напрямку та місця, а також позначення часу в польській мові

Для вираження місця в українській мові вживаються прислівники „де „там", „тут", „ніде", „скрізь" та ін., а для вираження напрямку в бік предмету (з дієсловами руху) - „куди", „туди", „сюди", „нікуди" та ін. В польській мові такого розрізнення немає. В обох випадках використовуються одні й ті ж прислівники. Єдине виключення - dokąd?, вживане тільки в поєднанні з дієсловами руху (але допустимо і gdzie?)

В польській мові для позначення часу використовуються порядкові числівники (їх відмінювання не відрізняється від відмінювання прикметників).

Która godzina? - котра година?В українській мові є ряд слів, задіяних з польської мови. Ось приклад деяких з них:

Гарцювати (польськ. Harcować) - їздити верхи, красуючись і показуючи свою спритність.
Герб (польськ. Herb) - відмітний знак держави, міста, стану, роду, зображений на прапорах, монетах, печатках.
Гетьман (польськ. Hetman) - у 16-18 ст. головнокомандувач збройними силами польсько-литовської держави, що призначається королем; у кінці 16 ст. в Україні - виборний ватажок військ в Запоріжжі, потім з початку 17 ст. до 1764 р. правитель України.
Луза (польськ. Luza) - отвір над сітчастим мішечком для кулі на борту більярдного столу.
Мазурка (польськ. Mazurek) - польський національний танець з тактовим розміром ¾ або музичний твір у формі цього танцю.
Ратуша (польськ. Ratusz) - орган самоврядування в містах феодальної Західної Європи; будинок, в якому він розміщався.
Фортель (польськ. Fortel) - спосіб, хитрість, виверт; спритна витівка, несподівана витівка; прийом зовнішнього комізму в театральній виставі.
Хорунжий (польськ. Chorąży) - у давнину - прапороносець в козачих військах; перший офіцерський чин у козачих військах.
Цукати (польськ. Cykata) - зацукровані фрукти або фруктові шкірки.
Шляхта (польськ. Szlachta) - історичне польське або чеське дрібнопомісне дворянство.
Шулер (польськ. Szuler) - картяр-професіонал, що шахраює в картковій грі.

Бюро перекладів "Антаріо М" Київ

(044) 599-5290