БЮРО ПЕРЕКЛАДІВ Про Бюро Подяки Корисно знати Наш прайс Замовити переклад Контакти
  • (044) 599 5290
  • Письмовий переклад. Терміново. Переклад документів. Апостиль. Apostille. Нотаріальне засвідчення та легалізація.Редагування або вичитування перекладів текстів
Практика нашого бюро перекладів свідчить, що будь-який переклад текстів або творів підлягає редагуванню, поліпшенню та вдосконаленню запропонованих варіантів інтерпретатором / перекладачем. І до таких ситуацій з розумінням та готовністю завжди ставляться навіть першокласні майстри перекладацької справи.

Редагування перекладів реалізується переважно за двома напрямами. До першого належить авторське редагування, тобто вичитування матеріалу самим перекладачем, який у своїй роботі з доопрацювання перекладу керується висновками рецензентів, підшукуючи нові варіанти слів чи цілих речень, наближаючи переклад до оригіналу. Другим напрямом редагування перекладених текстів та літератури є редакторська робота з текстом іншої людини, що стає причиною появи помітних змін, доповнень, а іноді і істотних перероблень.

Редагування перекладів поетичних текстів

Не менш складними, як для перекладу, так і для редагування, є й поетичні тексти - різні види лірики (філософська, інтимна, політична, пейзажна, громадянська), поеми, балади, народні епоси. Наприклад, при відтворенні будь-якої поеми українською мовою або з української мови необхідно мати на увазі її жанрові особливості, композиційну будову, а особливо значні обсяги, де, з одного боку, важче вловити внутрішні зв'язки між окремими деталями тексту, але з'являється можливість за рахунок великого обсягу тексту уникнути втрат перекладацького характеру. Подібне стосується і жанру балади, де перекладачеві належить працювати з поетичним текстом, що має напружений сюжет, містить трагічно-драматичні, і буває і фантастичні елементи.

Редагування перекладів прозових текстів
На відміну від поетичного, редагування перекладу прозового тексту, на перший погляд, має набагато простіший характер. Однак за цією зовнішньою легкістю, простотою, можливістю мати ширший простір для творчого маневрування здебільшого криється потреба глибокого осмислення, творчого проникнення в текстовий матеріал. Треба мати на увазі, що при цьому редактору доведеться працювати з багатьма прозовими творами (новелою, оповіданням, повістю, романом), кожен з яких характеризується певними жанровими особливостями. До того ж слід розрізняти художню прозу за тими суттєвими ознаками, що притаманні цьому розповідному жанру. Йдеться про прозу об'єктивну, романтичну, іронічну, пригодницьку, психологічну, фантастичну та низку інших її видів.

Редагування перекладів наукових текстів

Особливості наукового тексту накладають помітний відбиток на саму перекладацьку роботу, а також редакторську підготовку перекладу для здачі замовнику. До цих особливостей слід віднести точність відтворення наукових знань. А тому тексти наукових творів, мають бути впорядкованими, структурованими, семантично та граматично пов'язаними і передавати предметний зміст за допомогою конкретних елементів наукової комунікації таких, зокрема, як теоретичні закони, проблеми, методи, класифікації, поняття, судження, гіпотези,умовиводи. Редакторові, як і перекладачеві, важливо знати, що основу будь-якого наукового тексту становить термінологічна база тієї чи іншої сфери знань. Адже викривлення, неточність у перекладі термінології, використані в іншомовному науковому творі, можуть спотворити його загальний зміст, перекреслити зусилля перекладача і редактора над роботою конкретного проекту.

Редагування перекладів публіцистичних текстів
Практикою редакторської роботи з перекладами публіцистичних текстів накопичено певний досвід ставлення як до наукового, так і до літературно-художнього викладу матеріалу. Важливими чинниками тут постають, з одного боку, збереження в тексті чіткої логічності, послідовності у викладі фактів: значущості авторських висновків, а з другого, - адекватне відтворення використаних у творі засобів емоційно-експресивного впливу на читача. Йдеться про найхарактерніші професійні прийоми, де особливе місце займають точність і конкретна наочність, називання імен, пояснення певних понять, розкриття внутрішніх взаємозв'язків, використання повторень важливих фраз, а також вживання художньо-образної системи: різноманітних епітетів, гіпербол, порівнянь чи, наприклад, афоризмів, влучних висловів, яскравих цитат.

Перекладацьку діяльність
над зарубіжними текстами не випадково вважають роботою творчою, послідовно спрямованою на пошук найкращих варіантів збереження цінності оригіналу. Вона спрямована на збереження індивідуальності твору, як від автора, так і перекладача.

Основні напрямки редагування перекладів
Існує декілька зразкових напрямків, пов'язаних з проблемами та роботою в редагуванні перекладів:

  • перекладні тексти завжди потребують кваліфікованого редакторського аналізу, виявлення розбіжностей з оригіналом, врахування втрат при відтворенні;
  • до змісту першотвору редактор і перекладач зобов'язані ставитися як до незмінного, а будь-які втручання в його основу при перекладі вважаються спотворенням, перекрученням, відступом від оригіналу тексту;
  • втрати при перекладі мають декілька причин, які значною мірою залежать від досвіду, знань і вміння перекладача, що може негативно впливати на естетичні якості оригіналу тексту, донесення його ідеї та головної думки до читача. А от справа редактора і є усунення таких втрат;
  • кожен вид редагування перекладів, маючи свої складнощі й особливості, працюють практично на одну мету, для загально вдосконалення перекладеного тексту, вдосконалення системи художніх образів, природності й довершеності мовного звучання;
  • системне застосування вимог до перекладачів при перекладі текстів та правил при редагуванні перекладів є обов'язковою потребою в нашому бюро перекладів для досягнення ефективності і якості в кожному конкретному проекті.
Практика нашого бюро перекладів показує, що навіть досвідчені співробітники, не оглядаючись норми й правила, можуть діяти на власний розсуд, приймати рішення, як часто кажуть, з точки зору здорового глузду. І в цьому немає нічого незвичайного: адже перекладацька і редакторська робота - справа творча і вона не завжди може суворо регламентуватися, піддаватися надто чітким канонам.  Головне, щоб подібні дії були позначені високим професіоналізмом та відзначалися почуттям міри й такту.

Також бюро перекладів «Антаріо М» надає послуги копірайтингу та рерайтингу.

Копірайтинг позначає написання текстів «з нуля». Це в основному унікальні рекламні тексти, тексти для сайтів, тексти для проспектів, тексти для рефератів, тексти для контрольних робіт та інше. Але природно, що копірайтинг ми відтворюємо на іноземних мовах, хоча можемо й українською та російською мовами. Найчастіше це англійська, німецька, італійська, іспанська та французька мови.

Рерайтинг кардинально відрізняється від копірайтингу. Це так зване переписування вже готового тексту під замовлення клієнта, або вичитування текстів чи перекладів текстів з подальшою зміною первинного змісту. У рерайтингу бере участь вже більш широкий спектр мов: англійська, грецька, грузинська, іврит, іспанська, італійська, латиська, литовська, німецька, нідерландська, норвезька, польська, португальська, румунська, російська, таджицька, тайська, турецька, туркменська, узбецька, українська, французька, чеська, естонська, японська.

Бюро перекладів «Антаріо М» Київ

(044) 599-5290