БЮРО ПЕРЕКЛАДІВ Про Бюро Подяки Корисно знати Наш прайс Замовити переклад Контакти
  • (044) 599 5290
  • Письмовий переклад. Терміново. Переклад документів. Апостиль. Apostille. Нотаріальне засвідчення та легалізація.


Нотаріальне засвідчення вірності перекладу входить у перелік нотаріальних дій.

Нотаріальні дії -- юридично значимі дії, здійснювані нотаріусами,  посадовими особами місцевих органів виконавчої влади, а також уповноваженими посадовими особами консульських установ.

Нотаріус (лат. notarius -- писар, секретар) -- юрист, спеціально уповноважений на здійснення нотаріальних дій, серед яких засвідчення  вірності копій документів і виписок з них, засвідчення  дійсності підпису на документах, засвідчення  вірності перекладу документів з однієї мови на іншу, а також деякі інші дії, які відрізняються у різних країнах.

Для чого необхідно засвідчувати переклади в нотаріуса?

Після перекладу багато документів подаються в Міністерство Юстиції та консульські служби. І для підтвердження того, що переклад робила компетентна людина, а не просто сам власник документа,  нотаріусів уповноважили засвідчувати вірність перекладу документу.

Про це зазначено у Статті 79. «Засвідчення  вірності перекладу» Закону України «Про нотаріат» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, № 39, ст. 383).
    
Нотаріус засвідчує вірність перекладу документу з однієї мови на іншу, якщо він знає певну мову. Якщо нотаріус не знає  певних  мов,  то переклад документа може  бути  зроблений  перекладачем,  вірність   підпису   якого засвідчує нотаріус.

Посилання на сайт http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=3&nreg=3425-12

Усі нотаріальні дії, у тому числі засвідчення вірності перекладу документа, проводяться нотаріусом державною мовою, у нашій країні, відповідно, українською мовою.

Форма N 58
Посвідчувальний напис
про засвідчення вірності
копії з оригіналу документа
з одночасним письмовим
перекладом тексту
перекладачем(1)
 
Місто (сіло, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна _____________________.
                                                                                                                               (число, місяць, рік словами)
Я, _________________________, нотаріус_____________________________________________,
         (прізвище, ініціали)  (найменування державної нотаріальної контори, назва нот.округу)
засвідчую вірність цієї копії з оригіналу документа;  в останньому підчисток,  дописок,  закреслених слів,  незастережних виправлень або інших особливостей не виявлено.
При цьому засвідчую справжність підпису перекладача__________________________________, який
                                                                                                 (прізвище, ім'я, по батькові)
одночасно зробив переклад тексту документа з_____________ мови на ________________________
_________________________________ мову та підтвердив достовірність цього перекладу своїм підписом у моїй присутності.

Особу перекладача встановлено, його кваліфікацію перевірено.
                                 Зареєстровано в реєстрі за NN____
                                 Стягнуто ________________________
                                          (державного мита, плати)
 Печатка                      Нотаріус                      Підпис
_______________
(1) За цією ж формою засвідчується вірність фотокопії з оригіналу документа з одночасним письмовим перекладом тексту перекладачем.
 
Форма N 70
Посвідчувальний напис
про засвідчення справжності
підпису перекладача

Місто (сіло, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна________________.
                                                                                                                    (число, місяць, рік словами)
Я, _________________________, нотаріус_____________________________________________,
         (прізвище, ініціали)  (найменування державної нотаріальної контори, назва нот.округу)
засвідчую справжність підпису переклада_____________________________________________, який
                                                                                 (прізвище, ім'я, по батькові перекладача)
проставлений у моїй присутності.

Особу перекладача встановлено, кваліфікацію його перевірено.
                                 Зареєстровано в реєстрі за N ____
                                 Стягнуто ________________________
                                          (державного мита, плати)
 Печатка                     Нотаріус                       Підпис


Як показує практика, при засвідченні  вірності перекладу, нотаріусові, як правило, доводиться користуватися послугами перекладача, тому що наші нотаріуси дуже рідко володіють іноземними мовами. Таким чином, засвідчуючи вірність підпису перекладача, нотаріус повинен встановити його особу. При цьому перекладач, крім документа, який посвідчує його особу, подає документ, який підтверджує його кваліфікацію. Якщо ж у нотаріальній конторі є зразок підпису перекладача і його особа відома нотаріусові, то при наступному засвідченні  підпису перекладача нотаріус встановлює тільки особу людини, яка подала документ на засвідчення перекладу.

Звичайно нотаріуси досить зайняті своїми прямими обов'язками, тому вони напряму не користуються послугами перекладачів. Для цього існують бюро перекладів, у яких здійснюються переклади документів, і після перекладу засвідчуються нотаріально. При цьому нотаріусові необхідно надати оригінали документів.
Деякі наші Замовники, не знаючи, як правильно засвідчуються переклади документів, запитують, для чого необхідно залишати оригінали документів, адже нотаріус засвідчує тільки переклад. Але нотаріус не має права засвідчувати переклад документа без присутності оригіналу документа, що прописано в тій самій статті закону.

Крім того, переклад здійснюється зі всього документа, у тому числі з печаток і штампів. При цьому нотаріус перевіряє повноту перекладу даного документа.

Найчастіше переклад виконується на окремому аркуші або аркушах. Він прикріплюється до оригіналу документа, прошнуровується та скріплюється підписом нотаріуса і його печаткою.

Це документи, видані для тимчасового користування: довідки з місця роботи, довідки з місця проживання, довідки про несудимість, медичні довідки, нотаріальні заяви на виїзд закордон, доручення, нотаріальні копії свідоцтв, а також усі іноземні документи.

Документи, які мають постійну дію, до перекладу не пришиваються. З них знімають копію. Це всі документи, видані у відділах ЗАГС ( свідоцтва про народження, свідоцтва про шлюб і ін.), учнівські документи (дипломи та додатки до них, атестати додатки до них і т.д.), статутні документи підприємств (статути, свідоцтва про реєстрацію, ліцензії і т.д.) та ін.,
Якщо Замовникові необхідно надавати переклад документа у декілька установ, то нотаріус разом із засвідченням справжності перекладу або підпису перекладача може засвідчити справжність копії разом з перекладом.

Вже багато років працюючи з перекладами, ми знаємо, як необхідно оформляти переклади і які нотаріуси та нотаріальні контори засвідчують переклади документів.

Наше бюро перекладів Антаріо М має можливість засвідчувати переклади із усіх мов, так само й на мови, які зазначено в нас на сайті.