БЮРО ПЕРЕКЛАДІВ Про Бюро Подяки Корисно знати Наш прайс Замовити переклад Контакти
  • (044) 599 5290
  • Письмовий переклад. Терміново. Переклад документів. Апостиль. Apostille. Нотаріальне засвідчення та легалізація.


Маємо насамперед з'ясувати: що таке семінар?

Семінар (лат. seminarium) —  це форма навчальних практичних занять, при якій учні (студенти) обговорюють повідомлення, доповіді та реферати, що виконані ними за результатами навчальних досліджень під керівництвом викладача.

Семінарська форма навчання виникла в давньогрецьких та римських школах, де повідомлення учнів поєднувалися з диспутами, коментарями та висновками викладачів.

У радянській школі семінари призначали для поглибленого вивчання різних дисциплін.

У наш час слово «семінар» вживається частіше в наступних значеннях:

  1. навчальні семінари: існують для того, щоб студенти змогли більше розібратися по темі, що розглядається на семінарі.
  2. бізнес-семінари: на цих семінарах декілька людей читають доповіді для інших, та потім усі активно обговорюють їх, якщо є питання.
  3. вебінари - інтерактивні семінари.

У поле діяльності бюро перекладів підпадають бізнес-семінари, лекції, презентації, в яких доповідачем є іноземний представник.

На цих заходах завжди потрібен перекладач.

Доповідач читає свій текст з інтервалами, а перекладач під час цих інтервалів, переводить для присутніх в аудиторії слухачів.

Точно такий процес відбувається і на лекціях, і на презентаціях товарів або послуг.

Лекція (лат. lectio - читання) — усний систематичний та послідовний виклад матеріалу з будь-якої проблеми, методі, темі питання і т.д. Є елементом лекційно-семінарської форми навчання. Лекція, як метод навчання, відноситься до словесних методів навчання.

Презентація (від лат. praesentatio) — громадське представлення будь-чого нового, що недавно з'явилося, створено, наприклад: книги, журналу, кінофільму, телепрограми, косметичного продукту, організації та інше. Також включає демонстрацію на будь-яку тему з використанням технічних засобів або без них.

По класифікації видів (підвидів) усного перекладу такий переклад називається «усний послідовний абзацо-фразовий однобічний переклад» (переклад виступів, лекцій та ін.).

Спрямованість усного виступу на досить більшу аудиторію визначає й особливості побудови тексту виступу, й сам характер представлення тексту слухачам. Спілкування оратора з аудиторією трохи відрізняється від його спілкування з однією особою. Для досягнення комунікативної мети ораторові доводиться використовувати трохи інші форми та язикові засоби, ніж ті, які він використовував би, спілкуючись з людиною тет-а-тет.

Мова оратора може бути продуктивною або пасивною. До продуктивної мови відноситься будь-яка мова, яка не читається з папірця та не промовляється, будучи вивченою напам'ять. Інакше кажучи, під продуктивною мовою розуміється така мова, при якій мовець є її безпосереднім творцем незалежно від того, як докладно він її обмірковував або записував попередньо.
Заздалегідь написана та прочитана з папірця мова або мова, що проговорюється напам'ять, - пасивна мова. Пасивна мова не призначена для послідовного перекладу.

Звичайно вартість такої роботи перекладача збільшується у півтора раза, тому що навантаження на самого перекладача збільшується. Перед перекладом необхідно обов'язково ознайомитися з доповіддю оратора або переглянути слайди, які демонструються на презентації.