БЮРО ПЕРЕКЛАДІВ Про Бюро Подяки Корисно знати Наш прайс Замовити переклад Контакти
  • (044) 599 5290
  • Письмовий переклад. Терміново. Переклад документів. Апостиль. Apostille. Нотаріальне засвідчення та легалізація.


УСНИЙ ПЕРЕКЛАД

          Мова, як відомо, є найважливішим засобом людського спілкування, за допомогою якого люди обмінюються думками і досягають взаєморозуміння. Спілкування людей за допомогою мови здійснюється двома шляхами: усно й письмово.

          Якщо особи, що спілкуються, володіють однією мовою, то спілкування відбувається безпосередньо, а якщо вони володіють різними мовами, безпосереднє спілкування вже стає неможливим. У цьому випадку у пригоді стає переклад, тобто передача засобами однієї мови думок, виражених іншою мовою.

          Переклад, таким чином, є важливим допоміжним засобом, що забезпечує виконання мовою її комунікативної функції в тих випадках, коли люди вкладають свої думки різними мовами.  Переклад відіграє значну роль в обміні інформацією між різними народами і служить справі поширення скарбів світової культури, науки й т.д.

          Вивчити іноземну мову - означає насамперед навчитися говорити, спілкуватися, використовуючи її в усній формі. Говорити  іноземною мовою - складне вміння людини самостійно користуватися мовним матеріалом (звуками, словами, словосполученнями, граматичними структурами) у спілкуванні відповідно до мовної ситуації. Розмова може здійснюватися у формі монологічної або діалогічної мови.

           Функціональною одиницею монологічної мови є висловлювання, яке, як правило, складається з 2 або 3 фраз, в одній з яких мова йде про певний факт, а в інших фразах цей факт пояснюється. Фраза (від грецького phrases - вираз) - відрізок віщання між двома паузами, об'єднаний відповідною інтонацією. Кожне висловлювання передає відносно завершену або незавершену думку, виконуючи при цьому одну з комунікативних функцій.

          До таких функцій належать: вміння привітатися, відрекомендувати себе або свого товариша, розповісти про себе, попрощатися, вибачитися,  подякувати,  попросити щось, звернутися до когось, погодитися, не погодитися, заперечити, запитати,  перепитати, поздоровити зі святом, запросити, відмовити тощо.

Взаємодія при спілкуванні - це вміння реагувати на репліки співрозмовника, стимулювати його до продовження бесіди.

Невід'ємною частиною будь-якого діалогу, будь-якої мовної взаємодії є питання та відповідь.

У Великобританії говорять: "Хочеш навчитися говорити, спочатку навчися запитувати".

          Поставити питання можна по-різному: одне слово в сполученні з жестом, мімікою - і тебе зрозуміють. Однак це годиться лише для тих, хто недавно почав вивчати іноземну мову. Спілкування видається набагато цікавішим і кориснішим, якщо засвоїти і вживати у розмові різноманітні мовні кліше, вирази  і фрази для повсякденного вжитку.

          Простіше складати діалог, якщо знати, як його починати і як завершити. Зміст середньої частини бесіди може стосуватися різноманітних питань: обговорення проблем, прохання, запрошення, запиту інформації, обміну ідеями, розмови про життя, навчання, школу, фільм, спорт, родину тощо.

Вищесказане стосується вивчення іноземної мови для усного спілкування.

Але повернемося до усного перекладу у нашому бюро перекладів.

          Для усного послідовного перекладу перелік мов у нашому бюро перекладів не такий великий, як для письмового перекладу.

          Оскільки письмові переклади нам найчастіше роблять носії мов, які, відповідно, проживають у своїх країнах, то запросити їх для усної роботи з рідкісними мовами неможливо.

Тому в нашому бюро перекладів є свій постійний перелік мов для усного послідовного перекладу.

Перелік мов:

Англійська, угорська, грецька, іврит, іспанська, італійська, китайська, німецька, нідерландська, польська, португальська, сербохорватьска, словацька, турецька, французька, чеська, японська.

          Щоб замовити перекладача для усного перекладу, Замовникові необхідно володіти повною інформацією. Це необхідно для правильної підготовки перекладача до  усної роботи.

Під повною інформацією мається на увазі:

1.         Мова усного послідовного перекладу.

2.         Тематика усного перекладу, тобто ділові переговори, технічний усний переклад, медичний усний переклад і т.д.

3.         Інтервал роботи перекладача в день.

4.         Кількість партнерів на ділових переговорах.

5.         Якщо це робота на конференції, то необхідно знати, у якій якості буде працювати перекладач, тобто перекладати для повної аудиторії те,  що сказав доповідач, перекладати тільки для одної або двох осіб, що сидять в аудиторії, або перекладати в навушниках у спеціально обладнаному для цього місці.

6.         Доставка перекладача в аеропорт для зустрічі клієнта (яким чином це відбувається).

Все це потрібно для того, щоб наш менеджер правильно й грамотно організував роботу перекладача і відповідно створив сприятливі умови для замовника.