БЮРО ПЕРЕКЛАДІВ Про Бюро Подяки Корисно знати Наш прайс Замовити переклад Контакти
  • (044) 599 5290
  • Письмовий переклад. Терміново. Переклад документів. Апостиль. Apostille. Нотаріальне засвідчення та легалізація.


Письмовий переклад - це вид перекладу, в якому першотвір і друготвір у процесі перекладу виступають у вигляді письмово зафіксованих текстів, тобто це перевираження письмового тексту, створеного однією мовою, у письмовий текст іншою мовою. Адже переклад - не тільки нова інтерпретація оригіналу; він представляє оригінальний текст по-новому, вводить його в іншу культурну систему, якій властиві інші орієнтири й точки відліку на осях координат. Тай самий переклад живе в цій новій системі координат абсолютно самостійним життям, яке не завжди схоже на життя оригіналу.          
          Переклад традиційно трактується як один із найважливіших шляхів взаємодії національних культур, як дієвий спосіб міжкультурної комунікації. Перекладні твори стають частиною національної літератури, сприяють її збагаченню й розвитку, а з іншого боку, завдяки перекладам значно розповсюджуються літературні жанри й стилі, художні прийоми.
 
          Отже, як би не прагнули національні літератури самоіндетифікуватися та зберегти свою самобутність, їх зближення відбувається постійно, що дає змогу визнати уніфікацію літературного процесу в країнах, культурні контакти між якими зберегли давню традицію.
 
          У сучасних умовах глобалізації, коли відкриваються й розширюються ринки, виникають нові ділові й культурні зв'язки між народами та державами, діяльність перекладача як посередника між культурами набула особливого значення. Кожна організація, фірма або агентство має свій неповторний напрямок роботи і бізнесу. Тому у кожного замовника відмінні один від одного тексти, документи і матеріали, які необхідно перекладати.
 
          За багато років роботи команда перекладачів нашого бюро перекладів освоїла різні текстові напрямки й теми. Найбільш поширені текстові напрямки й теми, що перекладаються у нашому бюро перекладів:

- Технічні тексти
- Медичні тексти
- Установчі документи
- Юридична документація
- Художні переклади
- Переклади літературних текстів
- Переклади особистих документів (довідок з РАГСу, довідок з місця роботи, з медичних закладів, паспортів, дипломів, атестатів тощо).
- Переклади особистої переписки, як у паперовому, так і в  on-line вигляді.
- Переклади ділової переписки, як у паперовому, так і в  on-line вигляді.
- Переклади слайдів
- Переклади етикеток
- Переклади сайтів
- Переклади газетних і журнальних статей
- Тощо.
         
          При необхідності письмовий перекладач залучає різні допоміжні джерела інформації. які забезпечують йому фонові знання про текст: словники. довідники, консультації з фахівцями.

          Зазвичай, перекладач здійснює повний письмовий переклад, реферативний або анотаційний переклад. Кожен із указаних типів передбачає певні етапи перекладацької діяльності.

Так, при найширшому повному письмовому перекладі перекладач мусить дотримуватися таких правил:

  1. Ознайомитися з оригіналом, уважно переглянувши його. Прочитати увесь текст, користуючись при потребі додатковими джерелами інформації: словниками, довідниками, спеціальною літературою тощо.
  2. Написати чорновий варіант перекладу тексту, послідовно працюючи над логічно виділеними частинами першотвору.
  3. Відредагувати переклад, прочитавши його мовчки, щоб ще раз перевірити якість, логіку викладу всьогоперекладу і внести необхідні поправки. Треба пам'ятати, що редагування спрямоване на вдосконалення як змісту, так і форми (структури) письмового твору.
Реферативний переклад

Назва походить від слова "реферат" (від лат. - доповідаю, повідомляю).

Робота над реферативним перекладом складається  з таких етапів:

  1. попереднє ознайомлення з оригіналом, перегляд спеціальної літератури з метою вивчення термінології, уважне прочитання всього тексту;
  2. розмітка тексту за допомогою квадратних дужок для виключення другорядних частин і повторів (частини тексту, які підлягають скороченню, беруться у дужки);
  3. читання залишених місць і усунення можливих диспропорцій та незв'язності;
  4. повний письмовий переклад частини оригіналу, що залишився поза дужками, яка повинна мати вигляд зв'язного тексту, побудованого за тим же логічним планом, що й оригінал.
           Анотаційний переклад - це вид перекладу, який полягає у складанні анотації оригіналу мовою перекладу.
 
Анотування (анотація від лат. - зауваження). Анотація - коротка характеристика книги, статті чи рукопису, їх ідейно-політичної спрямованості, змісту, призначення, цінності тощо.

Анотація повинна надати читачеві уявлення про характер оригіналу (наукова стаття, технічний опис, науково-популярна книга тощо), про його побудову (які питання і в якій послідовності висвітлюються, до яких висновків приходить автор), про призначення оригіналу (на якого читача розраховано), а також про обсяг оригіналу, якість викладу, актуальність, обґрунтованість висновків та інших відмінностей першотвору. Різницею між анотацією і статтею чи книгою є характеристика оригіналу. Обсяг анотаційного перекладу в порівнянні з оригіналом визначається або замовником, або редактором, або самим перекладачем залежно від конкретних умов, однак анотації обсягом більше 500 друкованих знаків не роблять.

Стиль анотаційного перекладу книги або статті довільний і визначається лише завданням перекладача - дати коротку характеристику першотвору.